<div align="center"> <h1>Wspolnota Apostolstwa Miłosci w Duchu Swietym - Dom Rekolekcyjny</h1> <h3>Zycie i dzialalnosc wspolnoty Apostolstwa Milosci w Duchu Swietym. Dzialalnosc domu rekolekcyjnego w Zarach - Kunice</h3> <p>wspolnota, rekolekcje, duch swiety, kunice, zary, odnowa w duchu swietym, zycie duchowe, spotkania, modlitwa wstawiennicza, siostra maria, maria jurczynska, spowiedz, apostolstwo milosci, dom rekolekcyjny, uzdrowienie duchowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://strony.wp.pl/wp/domrekolekcyjny/" rel="nofollow">strony.wp.pl/wp/domrekolekcyjny/</a></p> </div>